Hơn 20 năm là điểm tựa của nhà nông Phân bón Con Ngựa ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển để trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng

Suốt quá trình hoạt động, đặc biệt là năm 2020 đầy khó khăn, Công ty CP Hóa chất Quảng Ngãi vẫn nỗ lực hiệu quả, khẳng định vị thế trong ngành phân bón, phụng sự nông nghiệp nước nhà thông qua kết quả sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch.

Ban lãnh đạo “vững tâm, nâng tầm” dẫn dắt đội ngũ chung lòng vì mục tiêu lớn hướng đến lợi ích của hàng triệu hộ nông dân. Nhà máy sản xuất luôn vận hành an toàn, thông suốt cho sản lượng cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường. Tư duy linh hoạt, khéo léo được vận dụng để thực thị chiến lược mục tiêu.

Nhờ những thành quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh, công ty nhiều lần vinh dự đạt được những giải thưởng như: TOP TEN ngành hàng Việt Nam, Quả cầu vàng, Tinh hoa Việt Nam, Cúp vàng hàng Việt Nam chất lượng cao, Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc,Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc do các cấp chính quyền và Tập đoán Hóa chất Việt Nam khen thưởng,…. và gần đây nhất là Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 do Thủ tướng chính phủ trao tặng