MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty cổ phần Hóa chất Quảng Ngãi (Phân bón Con Ngựa) tuy thuộc ngành công nghiệp, nhưng sản phẩm làm ra lại phục vụ cho nông nghiệp. Vì vậy, bản chất về lợi ích của người công nhân và người nông dân là một, các hoạt động của Công ty cũng không nằm ngoài mục đích này.

Trong hơn 20 năm qua, Công ty đã xây dựng được thương hiệu các sản phẩm phân bón nhãn hiệu CON NGỰA đã có uy tín với người tiêu dùng trên khắp cả nước. Để có thể tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh về các sản phẩm phân bón gay gắt như hiện nay. Công ty đã thiết lập một chính sách chất lượng phù hợp, trong đó xây dựng một mục tiêu chất lượng cụ thể để CB,CNV Công ty tích cực phấn đấu.