“Được thành lập và đi vào hoạt động từ  năm 1980, sau hơn 20 năm xây dựng thương hiệu, đổi mới và phát triển, Phân bón Con Ngựa đã trở thành một trong những nhãn hiệu nổi tiếng của thị trường phân bón trong nước. Với quy mô nhà xưởng sản xuất và thị trường được mở rộng, Phân bón Con Ngựa đã phân phối gần 50.000 tấn phân bón NPK chuyên dùng các loại, phù hợp với các điều kiện thổ nhưỡng và cây trồng, tạo cho bà con, nông dân một điểm tựa vững chắc cho việc canh tác cây trồng hiệu quả, chất lượng nông sản được nâng cao, đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp năng động và cạnh tranh của Việt Nam”.