Công ty chuyển giao sản phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống đại lý. Việc xây dựng đại lý cấp I dựa trên tiêu chí: Tiềm lực kinh tế, quy mô phân phối, khả năng tiêu thụ, khả năng phát triển, uy tín giao dịch. Quá trình phân phối sản phẩm cụ thể như sau:

Qua từng năm Công ty tiến hành đánh giá lại đại lý cấp I dựa theo các tiêu chí trên để thực hiện việc ký kết hợp đồng. Công ty thăm dò ý kiến của khách hàng theo 2 kênh: phản hồi của người tiêu dùng và phản hồi của các cấp đại lý.

Công ty không ngừng đóng góp vào sự phát triển chung thông qua việc thực hiện các quy định của nhà nước trong kinh doanh, các nghĩa vụ đối với nhà nước và các hoạt động khác  vì một môi trường sản xuất an toàn.

Đến với Công ty Cổ phần Hóa chất Quảng Ngãi bà con sẽ được yên tâm dùng sản phẩm phân bón hiệu CON NGỰA uy tín và chất lượng, đảm bảo cho vụ mùa đạt năng suất cao.