NPK 20-5-6+18S

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 20
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 6
Lưu huỳnh (S) % 18
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo