HCK 3-3-2

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 3
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 3
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 2
Chất hữu cơ % 15
Độ ẩm % 25

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo