HCVS

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Azotobacter sp 6×10 CFU/g
Bacillus sp 6×10 CFU/g
Bacillus subtilis 6×10 CFU/g
Chất hữu cơ % 15
Độ ẩm % 30

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo