NPK 16-10-14+13S

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 16
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10
Kali hữu hiệu (K20hh) % 14
Lưu huỳnh (S) % 0
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo