NPK 8-6-4

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 8
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 6
Kali hữu hiệu (K20hh) % 4
Lưu huỳnh (S) % 0
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo