NPK 18-6-17+13S

1. Cà phê: 800 – 1000 kg/ha/năm, bón vào mùa mưa, chia ra 3 lần bón: bón đầu mùa mưa, bón giữa mùa mưa, .
bón cuối mùa mưa
2. Cây tiêu: 0,8 – 1 kg/nọc/năm, chia ra 2 lần bón: bón sau đậu trái và bón nuôi trái.
3. Lúa: 150 – 250 kg/ha/vụ, chia ra bón thúc và bón đón đòng.
4. Bắp, khoai mì: 500 – 600 kg/ha/vụ, chia ra lót và bón thúc  vào các giai đoạn sinh trưởng của cây..
5. Cây ăn trái: 1 – 2 kg/cây/lần,  bón 2 lần/năm vào giai đoạn trước khi ra hoa và nuôi trái.

Công dụng

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồngGiai đoạn bón phânTối thiểu
kg/1000m2/lần
Tối đa
kg/1000m2/lần

Cà phê, ca cao, mắc ca
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa (tháng 5,6).
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
3555

Cao su
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa (tháng 5,6).
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, phục hồi rễ già.
5080

Hồ tiêu
 • Bón sau thu hoạch.
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa (tháng 5,6).
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, phục hồi rễ già.
0.2 kg/nọc/lần0.3 kg/nọc/lần

cây lương thực ngắn ngày
 • Bón thúc đợt 1: 7-10 ngày sau sạ.
 • Bón thúc đợt 2: đẻ nhánh 18-22 ngày sau sạ.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
2535

Các loại rau lấy củ
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc 5 ngày sau khi trồng.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, chuẩn bị cho củ.
2030

Các loại rau lấy quả
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc 5 ngày sau khi trồng.
 • Bón trước khi ra hoa 15 ngày, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
2030

Các loại rau lấy lá
 • Bón thúc đợt 1: sau khi trồng 5-7 ngày.
 • Bón thúc đợt 2: trước thu hoạch 15 ngày.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, tăng kích cỡ lá.
1525

Cây ăn quả
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
0.5 kg/cây/lần2 kg/cây/lần

Chuối
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra buồng.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
0.5 kg/cây/lần2 kg/cây/lần

Nho
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
0.5 kg/cây/lần2 kg/cây/lần

Chanh dây
 • Bón sau thu hoạch hoặc vào mùa khô hoặc khi trồng trồng mới.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
0.2 kg/cây/lần0.5 kg/cây/lần

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo