NPK 22-4-5+18S

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 22
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 4
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 5
Lưu huỳnh (S) % 18
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo