NPK 24-4-4

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 22
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 4
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 4
Lưu huỳnh (S) % 20
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo