NK 20-20-15 25 kg

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 20
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 20
Kali hữu hiệu (K20hh) % 15
Lưu huỳnh (S) % 0
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo