NPK L1 21-14-7

THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ TÍNH HÀM LƯỢNG
Đạm tổng số (Nts) % 21
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 14
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 7
Lưu huỳnh (S) % 0
Độ ẩm % 5

 

Liên Hệ Ngay

Contact Me on Zalo